Servicii

Prin serviciile noastre, acompaniem managementul in dezvoltarea unei strategii organizationale centrate pe: implicarea emotionala a angajatilor, procese inovative, schimbarea organizationala, comunicarea interna si comunicarea cu clientii. Portofoliul nostru de servicii contribuie la crearea unei coeziuni intre obiectivele personale, procesele, sistemele si strategiile existente la nivel organizational in vederea cresterii profitabilitatii.

MANAGEMENT ORGANIZATIONAL

 • • Planificare strategica
 • • Acorduri comerciale si managementul dezvoltarii parteneriatelor
 • • Managementul si planificarea riscului
 • • Managementul contractului si subcontractului
 • • Diagnoza organizationala
 • • Evaluarea si Managementul performantei
 • • Evaluarea si dezvoltarea culturii organizationale
 • • Evaluarea si optimizarea structurii organizationale
 • • Studii asupra culturii organizationale
 • • Studii de masurare a randamentului/performantei
 • • Studii de evaluare a satisfactiei clientilor
 • • Studii de evaluare a satisfactiei angajatilor

ANALIZA/ DIAGNOSTIC

 • •Diagnosticul performanțelor si a riscurilor pe baza contului de rezultat
 • • Analiză diagnostic a situației financiare pe baza bilanțului
 • • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului
 • • Diagnosticul financiar contabil in evaluarea intreprinderii
 • • Analiza datoriilor si creanțelor
 • • Analiza capitalurilor si a imobilizarilor; Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
 • • Consultanță privind legislația financiar-contabila
 • • Diagnosticul performanțelor si a riscurilor pe baza rapoartelor manageriale
 • • Analiză diagnostic a proceselor
 • • Analiza fluxurilor operaționale
 • • Diagnosticul operațional in evaluarea intreprinderii

SOLUTII FINANCIARE

 • • Identificarea si evaluarea ideilor de proiect
 • • Analiza alternativelor de dezvoltare organizationala si investitionala
 • • Analiza de oportunitate a investitiilor si activitatilor propuse prin proiect
 • • Identificarea surselor de finantare nerambursabile si rambursabile
 • • Analiza eligibilitatii proiectului si a solicitantului
 • • Analiza de risc
 • • Intocmire cerere de finantare
 • • Elaborare studiu de fezabilitate
 • • Elaborare plan de afaceri
 • • Realizare studiu de piata
 • • Elaborare analize cost-beneficiu si financiare
 • • Realizare analiza de senzitivitate
 • • Elaborare analiza de risc
 • • Asistenta pentru depunere si contractare
 • • Pregatire procedurala pentru achizitii publice si asistenta in derularea acestora
 • • Intocmire cereri de rambursare si dosare de plata
 • • Pregatire rapoarte de progres
 • • Informare si comunicare interna si externa
 • • Pregatire procedurala pentru auditare si arhivare
 • • Identificarea surselor de finantare
 • • Elaborare Studii de fezabilitate si Planuri de afaceri pentru finantari bancare
 • • Evaluarea patrimoniului companiei
 • • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obtinerea de credite
 • • Asistenţă în Fuziuni si Achizitii
 • • Asistenţă în stabilirea preţurilor şi în negocierile aferente tranzacţiilor
 • • Identificarea obiectului achiziţiilor, analiza şi implementarea tranzacţiilor
 • • Identificarea investitorilor, analiza şi implementarea tranzacţiilor

CONSULTANTA IN DOMENIUL RELATIILOR PUBLICE SI AL COMUNICARII

acordarea de consultații, îndrumare și asistență operațională pentru firme și alte organizații în domeniul relațiilor publice și al comunicării.

servicii de informare și publicitate pentru beneficiari de finanțări europene și guvernamentale

STUDII DE PIATA

 • • Planificare strategica
 • • Acorduri comerciale si managementul dezvoltarii parteneriatelor
 • • Managementul si planificarea riscului
 • • Managementul contractului si subcontractului
 • • Diagnoza organizationala
 • • Evaluarea si Managementul performantei
 • • Evaluarea si dezvoltarea culturii organizationale
 • • Evaluarea si optimizarea structurii organizationale

PERFORMANTA AFACERII

 • • Definire si imbunatatire strategii corporative
 • • Definire si implementare modele de crestere organizationala
 • • Elaborare strategii de intrare sau iesire in/din piata
 • • Elaborare strategii de vanzari, portofoliu si preturi
 • • Elaborarea strategii de cumparari si costuri
 • • Diagnoza organizationala
 • • Evaluarea si Managementul performantei
 • • Evaluarea si dezvoltarea culturii organizationale
 • • Evaluarea si optimizarea structurii organizationale
 • • Studii asupra culturii organizationale
 • • Studii de masurare a randamentului/performantei
 • • Studii de evaluare a satisfactiei clientilor
 • • Studii de evaluare a satisfactiei angajatilor